Ajalugu

PETERBURI JAANI KIRIK 1860-2011

KIRIKU RAJAMISE AJALUGU
 
1842 Eesti Jaani koguduse loomine Peterburis .

1844 
Jaani koguduse kooli asutamine. Kooli rajamine oli tähtis rahvusliku enesetunnetuse säilitamise seisukohalt, sest sellega tekkis eestlaste lastel võimalus õppida emakeelt.

1858  Peterburi Jaani Kogudus koos Siseministeeriumi Välismaiste Usundite departemanguga korraldab konkursi parima projekti saamiseks. Kirikuhoone projekteerisid Karl Z. von Schafhausen ja Harald J. Bosse. Kiriku ehitamiseks korraldati üleeestiline korjandus ning oma panuse andis kiriku asutamisse ka Vene riik – tsaar Aleksander II eraldas rahandusministri ettepanekul 55 000 rubla hoone ehitamiseks. Kiriku ehitamist hakkas korraldama pastor Cornelius Laaland. Kogudus ostis kiriku jaoks krundi Neeva, Krjukovi kanali, Moika ja Fontanka vahelisele saarele

24. juuni 1859 Nurgakivi panek Jaani Kirikuhoone ehituseks .

27. november 1860 KIRIKUHOONE PIDULIK SISSEÕNNISTAMINENeoromaani stiilis kirikul oli 18-süllane kullatud ristiga torn, esinduslik paraadtrepp, altar, kantsel, kooripealne, orel ja kaks suurt kullatud kroonlühtrit. Kirikus oli 800 istekohta, üldse mahutas see aga 2000 inimest.
Kiriku kõrval oli koguduse maja, milles olid kirikuõpetaja, abiõpetaja ja köstri korterid, samas majas asusid ka eesti kool ja vaeste varjupaik


1880-1901 21 aastat oli Jaani koguduse pastoriks rahvaluule- ja keeleteadlane, üks Eesti rahvusliku liikumise suurkujusid Jakob Hurt. Hurda järglaseks Jaani koguduse pastori kohal sai Rudolf Kallas (töötas kuni 1913), samuti tuntud rahvuslik tegelane.

1884-1906 Peterburi Jaani kiriku hingekirja kuuluvate inimeste arv kahekordistus, st suurenes 22 000-ni.

1930 Lensoveti korraldusel keelatI jumalateenistused, võõrandati kirik koguduselt. Kirikutorn võeti maha, hoonele ehitati vahelaed ja fassaadile poolringikujuline trepikoda. Hoones tegutsesid nõukogude ajal erinevad asutused. Alates 1970. aastatel seal tegutsenud Leningradi ehitustrusti väljakolimisest hoone lagunes.
 KIRIKU TAASAVAMISE AJALUGU

1994 Alustas tegevust eesti luteri kogudus Peterburis.

1995 Peterburi Eesti Evangeelse Luteri Jaani koguduse registreerimine.

1996 Pöördumine Peterburi kuberneri poole kirjaliku palvega tagastada kirik ja tema juurde kuuluvad hooned.

1997 Jaani kiriku hoone antakse kogudusele tähtajata tasuta kasutamiseks. Alates sellest ajast on ette valmistatud kiriku taastamisprotsessi.

1999 
Pöördumine EV peaministri poole kirikuhoone taastamiseks ja eskiisprojekti rahastamiseks. Jaani Kiriku heategevusfondi asutamine.

2001-2004 Jaani Kirikus toimuvad regulaarselt jumalateenistused, pühapäevakool, kontserdid, näitused.
 
2004 EV Kultuuriministeeriumi juures alustab tööd Jaani kiriku projekteerimis- ja renoveerimistööde infovahetuse komisjon.

2008 Ehitusprojekti valmimine 

20.02.2011 KIRIKU TAASAVAMINE